Podelite na mreži

Protostar.rs je internet portal koji povezuje korisnike i pružaoce transportnih i logističkih usluga u republici Srbiji i regionu. 

Prevashodno  je namenjen malim i srednjim proizvodnim, prerađivačkim i trgovinskim preduzećima koja imaju potrebe za raznovrsnim transportnim i logističkim rešenjima za ostvarivanje ciljeva svog poslovanja i efikasnog pristupa inostranim tržištima.

Dinamika savremenog poslovanja zahteva nova rešenja u izvršavanju pojedinačnih elemenata poslovnog procesa sa visokim nivoom efikasnosti, pritom, sa ograničenim vremenskim i materijalnim resursima.

Protostar.rs omogućuje izvoznicima/uvoznicima i transportnim preduzećima da u najkraćem roku i u kritičnim situacijama, brzo, precizno i efikasno uspostave saradnju i realizuju svoje logističke operacije na profesionalan način.

Preduzeće Protostar doo, vlasnik portala protostar.rs, sarađuje sa partnerima iz oblasti usluga u međunarodnom transportu na principu partnerskog marketinga.

Želimo da korisnicima transportnih usluga pružimo jedinstveno iskustvo organizacije transporta robe  i povezanih usluga, a da našim partnerima pružimo saradnju u cilju povećanja angažovanosti i iskorišćenja kapaciteta.

Portal je optimizovan za pretraživač Chrome i rezoluciju ekrana 1366x768

Podelite na mreži