Protostar.rs je internet portal koji povezuje korisnike i dobavljače/pružaoce proizvoda i usluga u Republici Srbiji i regionu. 

Prevashodno  je namenjen malim i srednjim proizvodnim, prerađivačkim i trgovinskim preduzećima koja imaju potrebe za raznovrsnim logističkim rešenjima za ostvarivanje ciljeva svog poslovanja i efikasnog pristupa konkurentnom tržištu.

Dinamika savremenog poslovanja zahteva nova rešenja u izvršavanju pojedinačnih elemenata poslovnog procesa sa visokim nivoom efikasnosti, pritom, sa ograničenim vremenskim i materijalnim resursima.

Protostar.rs pruža svojim korisnicima da u najkraćem roku i u kritičnim situacijama, brzo, precizno i efikasno uspostave saradnju i realizuju svoje poslovne operacije na profesionalan način.

Preduzeće Protostar doo, vlasnik portala protostar.rs, sarađuje sa partnerima iz oblasti B2B i B2C proizvoda i usluga principima partnerskog marketinga.

Želimo da korisnicima portala pružimo jedinstveno inspirativno iskustvo komunikacije sa potencijalnim poslovnim partnerima, a da našim marketing partnerima pružimo saradnju u cilju povećanja angažovanosti i iskorišćenja njihovih kapaciteta.

o kompaniji
poslovni podaci

Telefon prikaži broj

Email prikaži email

Kontaktirajte pružaoca usluge

Accordion with symbols

Molimo da koristite prikazane kontakte samo u svrhe za koje su objavljeni.
Nemojte nas kontaktirati sa netraženim ponudama.

 

Ocena usluge


Kvalitet

Cena

Podrška

Raspoloživost

Isporuka
od iste kompanije

Kupon

Kupon
osvoji nagradu

IMATE JEDINSTVEN PROIZVOD?
POŠALJITE NAM PORUKU

1000 znakova