Opšte informacije

Posetom i korišćenjem sadržaja i funkcija na internet domenu www.protostar.rs (u daljem tekstu Portala) smatra se da ste obavešteni o uslovima korišćenja.

Korisnici portala

Tražioci i pružaoci proizvoda i usluga, oglašivači i svi ostali posetioci sadržaja na internet domenu www.protostar.rs su korisnici Portala(u daljem tekstu Korisnici). 

Portal povezuje Korisnike na osnovu iskazanih ponuda i potreba za određenim proizvodima i uslugama.

Korisnici su obavezni da se u međusobnoj komunikaciji nedvosmisleno identifikuju i odgovorno iznose poslovne informacije.

Sadržaj

Sadržaj Portala se sastoji od sopstvenog sadržaja, sadržaja drugih medija i sadžaja Korisnika, čiji su podaci navedeni kao izvor.

Informacije na Portalu se objavljuju sa pažnjom i u uverenju da njihova upotreba ne može prouzrokovati štetne posledice na Korisnike ili treća lica.

Portal prenosi vesti i objave koje u trenutku objavljivanja predstavljaju verodostojne i smislene informacije, ideje i koncepte.

Informacije na Portalu su javno dostupne i besplatne.

Pojedini sadržaji mogu biti dostupnim samo određenim Korisnicima u zavisnosti od zakonskih ograničenja ili komercijalnih ugovora.

Spoljašnje veze

Portal može da sadrži spoljašnje veze ka sadržajima koje smatramo relevantnim za objavljivanje ili u skladu sa komercijalnim ugovorima sa oglašivačima proizvoda i usluga. Portal upućuje svoje Korisnike ka linkovanim sadržajima sa pozitivnim uverenjem u njihovu korisnost i saglasnost sa zakonskim obredbama.

Portal ne može biti odgovoran za bilo kakve promene do kojih može doći na spoljašnjim sadržajima niti za poslove koje Korisnik informacija sa Portala može preduzeti na osnovu objavljenih informacija na Portalu ili na drugim stranicama.

Odricanje odgovornosti

Neki sadržaji na Portalu mogu biti objavljeni sa vremenskom zadrškom koja može bitno uticati na aktuelnost podataka (npr. berzanski indeksi, cene proizvoda itd.).

Portal ne može biti odgovoran za bilo koje eventualne posledice koje mogu nastati kao rezultat individualne percepcije i interpretacije sadržaja, kao i za naknadne postupke korisnika na osnovu istih.

Portal ne može biti odgovoran za istinitost sadržaja komercijalnih poruka Korisnika, kao i za posledice nastale u preduzetim poslovnim odnosima između Korisnika Portala.

Portal ne može biti odgovoran za bilo kakve posledice nastale u poslovnim odnosima Korisnika, kao što su: neispunjenje ugovorenih obaveza (uslova i rokova isporuke, rokova plaćanja), defekti i štete nastale na robi ili prevoznom sredstvu, povrede na radu, zakonske kazne i za ostale gubitke koji mogu da nastanu u procesu realizacije poslova.

Prilikom ugovaranja i izvršenja usluga između Korisnika koji su ostvarili kontakt preko Portala, važe uslovi koje ugovaraju Korisnici u svakom pojedinačnom poslu. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, primenjuju se Opšti uslovi koje propisuje pružalac usluga i zakoni Republike Srbije.

Ukoliko smatrate da je određeni sadržaj na Portalu objavljen sa ciljem dezinformacije i može imati štetan uticaj na Korisnike ili prava trećih lica, molimo Vas da nas odmah obavestite na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Razmotrićemo sve primedbe u domenu naših mogućnosti i u najbržem mogućem roku odgovoriti sa odgovarajućom odlukom. 

Obaveštenja putem elektronske pošte

Portal www.protostar.rs može informisati Korisnike putem elektronske pošte o novim sadržajima dostupnim na Portalu i profilima na društvenim mrežama povezanim sa Portalom.

Ukoliko Korisnici ne žele da budu informisani putem email poruka i newsletter-a mogu se odjaviti putem linka koji je naveden u svakoj poruci ili u odgovoru na poruku koju su primili sa domena protostar.rs.

Korisnici mogu izabrati sadržaje o kojima žele da budu informisani elektronskim putem.

Specijalni servisi na Portalu

Korisnici upotrebom Portala prihvataju da njihovi javni poslovni komunikacioni kanali (telefonski brojevi sa pridruženim aplikacijama za razgovor i razmenu poruka, adrese elektronske pošte, profili na društvenim mrežama, sopstvene veb stranice i objave na drugim medijima) budu korišćeni za komunikaciju sa drugim korisnicima.

Portal svojim Korisnicima omogućava komunikaciju putem kontakt formi, telefonskih brojeva, aplikacija i elektronskih adresa za koje su Korisnici dali saglasnost za upotrebu u ove svrhe.

Portal obezbeđuje uslove za obavljanje komunikacije između korisnika na osnovu njihove saglasnosti.

Ukoliko Korisnik ne želi da na ovaj način ostvaruje kontakte, u svakom trenutku može povući saglasnost za upotrebu sopstvenih poslovnih komunikacionih kanala u ove svrhe.

Portal ne može biti odgovoran za sadržaj komunikacije među Korisnicima i radnje preduzete od strane Korisnika na osnovu komunikacije ostvarene na Portalu.

Upotreba podataka Korisnika

Portal koristi javne poslovne podatke Korisnika

- naziv, adrese, registracione brojeve, brojeve računa, kontakte,

u svrhu informisanja, obaveštavanja o novim uslugama, dostavljanja ponuda, ugovaranja, fakturisanja i ostalih redovnih komercijalnih poslovnih aktivnosti.

Portal može objaviti zvanične poslovne kontakte Korisnika u sklopu poslovne ponude namenjene drugim korisnicima.

Portal obezbeđuje visok nivo sigurnosti komunikacije putem svojih servisa. Za delove komunikacionog sistema van svoje kontrole, kao što su serveri, telekomunikacione kompanije, aplikacije trećih lica, Portal ne može davati garanciju za izvršenje komunikacije i sigurnost podataka. 

Portal ne može biti odgovoran za sadržaj i bezbednost poruka koje Korisnik dobija putem svojih komunikacionih kanala od strane trećih lica.

Korisnik u svakom trenutku može povući saglasnost ukoliko ne želi da prima poruke putem servisa na Portalu, bude kontaktiran od strane drugih korisnika ili smatra da se kontakti koji su objavljeni ne koriste u skladu sa njihovom namenom.

Čuvanje podataka Korisnika

Privatne podatke Korisnika koji mogu sadržati ime, naziv preduzeća, lične i poslovne registracione brojeve, kontakt podatke i ostale informacije, Portal može dobiti samo uz izričito odobrenje Korisnika, ukoliko su poslati preko kontakt forme na Portalu ili na ostale kontakte navedene za poslovnu komunikaciju sa Korisnicima .

Podaci o fizičkim i pravnim licima prikupljaju se samo ukoliko postoji potreba za utvrđivanje pravnog odnosa u slučajevima:

-honorarnih poslova ,

-pružanja usluga oglašavanja, PR i marketinga,

-usluge prioritetnog obaveštavanja,

i u drugim slučajevima u kojima mogu biti potrebni neki lični podaci.

Portal će koristiti podatke Korisnika samo za potrebe poslova zbog kojih su dostavljeni.

Portal se obavezuje da čuva sve podatke iz poslovne komunikacije sa Korisnicima kao poverljivu poslovnu informaciju.

Portal ne sme prodavati ili ustupati trećim licima na uvid informacije o poslovnim aktivnostima svojih Korisnika.

Na pisani zahtev Portal je dužan da u roku od 3 radna dana izvrši obustavljanje servisa i brisanje informacija koje Korisnik ne želi više da objavljuje.

Neke informacije mogu ostati u štampanoj formi i korespodenciji ili drugim sredstvima klasične poslovne komunikacije.

Cookies

Cookies ("kolačići") su sastvani deo programa koji pokreće Portal i koriste se za prepoznavanje uređaja, internet veze i pretraživača korisnika sa koga se pristupa Portalu.

Pristupom stranicama Portala putem uređaja za pristup internetu (telefon,tablet, laptop, desktop kompjuter) korisnik prihvata prijem kolačića sa paketom informacija koji se smeštaju u memoriju internet pretraživača(Chrome, Opera, Firefox, Safari...).

U kolačićima se mogu nalaziti informacije o približnoj lokaciji Korisnika tj. najbliže stanice internet provajdera, vrsti pretraživača, rezoluciji ekrana na kome se sadržaj prikazuje (desktop monitor, laptop monitor, tablet, smartphone...) i datumu registracije na Portal.

Na osnovu informacija koje nastaju u komunikaciji putem kolačića između komunikacionog uređaja Korisnika i servera Portala, ne postoji mogućnost identifikacije i uvida u podatke o Korisniku i njegoviim aktivnostima, kako na Portalu tako i na internetu uopšte.

Tehnički podaci

Portal je optimizovan za internet pretraživač Mozilla Firefox i rezoluciju ekrana od 1366x768. Na drugim pretraživačima i nižim rezolucijama prikaza sadržaja korisničko iskustvo i neke funkcionalnosti možda neće biti u potpunosti dostupne Korisnicima.

Autorska prava

Portal www.protostar.rs je posvećen zaštiti autorskih prava na internetu.

Portal predstavlja medij sa jedinstvenim programskim, vizuelno-grafičkim i koncepcijskim rešenjem koje je zabranjeno kopirati.

Portal poštuje autorska prava i objavljuje izvore tekstualnih i grafičkih sadržaja.

Sadržaji koji su vlasništvo Portala mogu se distribuirati i koristiti na drugim prikladnim medijima u izvornoj formi, uz navođenje adrese izvora i linka prema odgovarajućoj adresi na Portalu .

Ukoliko smatrate da su objavljivanjem određenog sadržaja na Portalu ugrožena Vaša autorska prava, odmah nakom prijema obaveštenja razmotrićemo tvrdnje i odgovoriti na njih u najkraćem roku .

Zaštita Korisnika

Portal protostar.rs je posvećen zaštiti svojih korisnika.

Ostvarili smo saradnju sa najboljim preduzećim u svojoj oblasti.

Kvalitet partnera ocenjujemo na osnovu javno dostupnih finansijskih izveštaja i sertifikata o profesionalnim i organizacionim dostignućima, informacija o kadrovskim i tehničkim kapacitetima, periodu obavljanja delatnosti i opštem zadovoljstvu korisnika.

Partneri i korisnici Portala su firme koje dugi niz godina posluju u svojim oblastima i ostvaruju respektabilne rezultate.

Ukoliko imate bilo kakvih primedbi na sadržaj i funkcionalnost Portala ili na kvalitet saradnje sa preduzećem sa kojim ste ostvarili kontakt preko Portala, veoma smo zainteresovani da čujemo Vaše argumente i molimo Vas da nas obavestite o nepravilnostima u saradnji na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem forme za reklamaciju.

o kompaniji
Autor: urednik

Telefon prikaži broj

Email prikaži email

Kontaktirajte pružaoca usluge

Accordion with symbols

Molimo da koristite prikazane kontakte samo u svrhe za koje su objavljeni.
Nemojte nas kontaktirati sa netraženim ponudama.

 

Najbolji u oblasti


Kvalitet
od iste kompanije

Ocenite sadržaj
Prosečna ocena korisnika 5.00 od 5 (1)
Thank you for rating this article.