Opšte informacije
11317
Podelite na mreži

Posetom i korišćenjem sadržaja i funkcija na internet domenu www.protostar.rs (u daljem tekstu Portala ) smatra se da ste obavešteni o uslovima korišćenja.

Korisnici portala

Tražioci i pružaoci transportnih i logističkih usluga , oglašivači i svi ostali posetioci sadržaja na internet domenu www.protostar.rs su korisnici Portala(u daljem tekstu Korisnici). 

Portal povezuje Korisnike na osnovu iskazanih potreba za određenom uslugom tražioca usluga i dostupnih kapaciteta pružaoca usluga.

Korisnici su obavezni da se u međusobnoj komunikaciji nedvosmisleno identifikuju i odgovorno iznose poslovne informacije.

Sadržaj

Sadržaj Portala se sastoji od sopstvenog sadržaja, sadržaja drugih medija i sadžaja Korisnika , čiji su podaci navedeni kao izvor.

Informacije na Portalu se objavljuju sa pažnjom i u uverenju da njihova upotreba ne može prouzrokovati štetne posledice na Korisnike ili treća lica.

Portal prenosi vesti i objave koje u trenutku objavljivanja predstavljaju verodostojne i smislene informacije, ideje i koncepte.

Informacije na Portalu su javno dostupne i besplatne.

Pojedini sadržaji mogu biti dostupnim samo određenim Korisnicima u zavisnosti od zakonskih ograničenja ili komercijalnih ugovora.

Spoljašnje veze

Portal može da sadrži spoljašnje veze ka sadržajima koje smatramo relevantnim za objavljivanje ili u skladu sa komercijalnim ugovorima sa pružaocima usluga. Portal upućuje svoje Korisnike ka linkovanim sadržajima sa pozitivnim uverenjem u njihovu korisnost i saglasnost sa zakonskim obredbama.

Portal ne može biti odgovoran za bilo kakve promene do kojih može doći na spoljašnjim sadržajima niti za poslove koje Korisnik informacija sa Portala može preduzeti na osnovu objavljenih informacija na Portalu ili na drugim stranicama.

Odricanje odgovornosti

Neki sadržaji na Portalu mogu biti objavljeni sa vremenskom zadrškom koja može bitno uticati na aktuelnost podataka (npr. berzanski indeksi, cene proizvoda itd.).

Portal ne može biti odgovoran za bilo koje eventualne posledice koje mogu nastati kao rezultat individualne percepcije i interpretacije sadržaja, kao i za naknadne postupke korisnika na osnovu istih.

Portal ne može biti odgovoran za istinitost sadržaja komercijalnih poruka Korisnika, kao i za posledice nastale u preduzetim poslovnim odnosima između Korisnika Portala.

Portal ne može biti odgovoran za bilo kakve posledice nastale u poslovnim odnosima Korisnika, kao što su: neispunjenje ugovorenih obaveza (uslova i rokova isporuke, rokova plaćanja), štete nastale na robi ili prevoznom sredstvu, povrede na radu, zakonske kazne i za ostale gubitke koji mogu da nastanu u procesu realizacije poslova.

Prilikom ugovaranja i izvršenja usluga između Korisnika koji su ostvarili kontakt preko Portala, važe uslovi koje ugovaraju Korisnici u svakom pojedinačnom poslu. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, primenjuju se Opšti uslovi koje propisuje pružalac usluga i zakoni republike Srbije.

Ukoliko smatrate da je određeni sadržaj na Portalu objavljen sa ciljem dezinformacije i može imati štetan uticaj na Korisnike ili prava trećih lica, molimo Vas da nas odmah obavestite na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Razmotrićemo sve primedbe u domenu naših mogućnosti i u najbržem mogućem roku odgovoriti sa odgovarajućom odlukom. 

Autorska prava

Portal www.protostar.rs je posvećen zaštiti autorskih prava na internetu.

Portal predstavlja medij sa jedinstvenim programskim, vizuelno-grafičkim i koncepcijskim rešenjem koje je zabranjeno kopirati.

Portal poštuje autorska prava i objavljuje izvore tekstualnih i grafičkih sadržaja.

Sadržaji koji su vlasništvo Portala mogu se distribuirati i koristiti na drugim prikladnim medijima u izvornoj formi, uz navođenje adrese izvora i linka prema odgovarajućoj adresi na Portalu .

Ukoliko smatrate da su objavljivanjem određenog sadržaja na Portalu ugrožena Vaša autorska prava, odmah nakom prijema obaveštenja razmotrićemo tvrdnje i odgovoriti na njih u najkraćem roku .

Podelite na mreži

Komentari  

0 # Protostar1 26-02-2022 23:22
Komentar
+ | Odgovori uz citat | Citat