Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

Cilj Programa je da se podstakne osposobljavanje mladih za rad kao i zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu objavljuju konkretne radne pozicije (sa opisom poslova na srpskom jeziku) na kojima će se mladi osposobljavati za samostalan rad po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošljavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru, koji se prijave na Javni poziv Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje, u skladu sa Uredbom o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ. Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije (preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica i javni sektor ).

Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 25.000,00 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 30.000,00 dinara.

Pored iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavci mogu da isplate i dodatna sredstva.

Osposobljavanje za rad traje devet meseci.

Program „Moja prva plata” realizovaće se prema sledećem rasporedu:

22. avgust 2022. godine Objavljivanje javnog poziva

22. avgust – 22. septembar 2022. godine Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija

3. oktobar – 31. oktobar 2022. godine Prijava kandidata na pozicije

1. novembar ‒ 15. novembar 2022. godine Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora

16. novembar ‒ 30. novembar 2022. godine Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora

1. decembar ‒ 31. decembar 2022. godine Objava liste poslodavaca sa odobrenim pozicijama i zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata. Početak prakse kod poslodavca je tokom decembra 2022. godine, a najkasnije do 30.12.2022. godine.

Radna grupa Vlade Republike Srbije koju čine predstavnici Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Nacionalne službe za zapošljavanje i Privredne komore Srbije biće zadužena za praćenje realizacije Programa.

U skladu sa odredbom Javnog poziva, kojom je utvrđeno da Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da ograniči broj poslodavaca po sektorima i broj oglašenih pozicija po poslodavcu koji se mogu uključiti u ovaj program kako bi se obezbedilo ravnomerno učešće većeg broja poslodavaca iz više različitih sektora, koristiće se dodatni kriterijumi za formiranje liste po sledećem redosledu prioriteta:

1. Poslodavci iz privatnog sektora za pozicije sa mestom rada koje pripadaju devastiranim područjima ili teritoriji AP Kosovo i Metohija,

2. Poslodavci iz privatnog sektora, za pozicije sa mestom rada na ostalim područjima,

3. Poslodavci iz javnog sektora za pozicije sa mestom rada koje pripadaju devastiranim područjima ili teritoriji AP Kosovo i Metohija,

4. Poslodavci iz javnog sektora za pozicije sa mestom rada na ostalim područjima.

Prilikom odobravanja broja izvršilaca po pozicijama poslodavaca mogu biti primenjeni neki od sledećih parametara:

-ravnomerna teritorijalna raspoređenost,

-broj mladih nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje po filijalama,

-broj prijavljenih kandidata na oglašene pozicije, -broj traženih izvršilaca u odnosu na broj zaposlenih kod poslodavca,

-obrazovna struktura nezaposlenih,

-delatnost poslodavca,

-redosled po vremenu prihvatanja pozicija od strane kandidata.

Moje veštine

HTML

90%

CSS

80%

JavaScript

65%

PHP

60%
o kompaniji
poslovni podaci

Telefon prikaži broj

Email prikaži email

Kontaktirajte pružaoca usluge

Accordion with symbols

Molimo da koristite prikazane kontakte samo u svrhe za koje su objavljeni.
Nemojte nas kontaktirati sa netraženim ponudama.

 

Ocena usluge


Kvalitet

Cena

Podrška

Raspoloživost

Isporuka
od iste kompanije

Ocenite sadržaj
Prosečna ocena korisnika 4.78 od 5 (9)
Thank you for rating this article.
Podelite na mreži
Pratite ove teme? Pogledajte još:

Kupon

Kupon
osvoji nagradu

IMATE JEDINSTVEN PROIZVOD?
POŠALJITE NAM PORUKU

1000 znakova