Portal www.protostar.rs je posvećen zaštiti privatnosti Korisnika.

Čuvanje vaših podataka

Privatne podatke Korisnika koji mogu sadržati ime, naziv preduzeća, lične i poslovne registracione brojeve, kontakt podatke i ostale informacije, Portal može dobiti samo uz izričito odobrenje Korisnika, ukoliko su poslati preko kontakt forme na Portalu ili na ostale kontakte navedene za poslovnu komunikaciju sa Korisnicima .

Podaci o fizičkim i pravnim licima prikupljaju se samo ukoliko postoji potreba za utvrđivanje pravnog odnosa u slučajevima:

-honorarnih poslova ,

-pružanja usluga oglašavanja, PR i marketinga,

-usluge prioritetnog obaveštavanja,

i u drugim slučajevima u kojima mogu biti potrebni neki lični podaci.

Portal će koristiti podatke Korisnika samo za potrebe poslova zbog kojih su dostavljeni.

Portal se obavezuje da čuva dostavljene podatke o Korisnicima kao poverljivu poslovnu informaciju.

Portal ne sme prodavati ili ustupati trećim licima na uvid informacije o svojim Korisnicima.

Na pisani zahtev Korisnika za brisanje dostavljenih podataka, Portal je dužan da u roku od 5 radnih dana izvrši brisanje svih informacija o Korisniku.

Neke informacije mogu ostati u štampanoj formi i korespodenciji ili drugim sredstvima klasične poslovne komunikacije.

Cookies

Cookies ("kolačići") su sastvani deo programa koji pokreće Portal i koriste se za prepoznavanje uređaja, internet veze i pretraživača korisnika sa koga se pristupa Portalu.

Pristupom stranicama Portala putem uređaja za pristup internetu (telefon,tablet, laptop, desktop kompjuter) korisnik prihvata prijem kolačića sa paketom informacija koji se smeštaju u memoriju internet pretraživača(Chrome, Opera, Firefox, Safari...).

U kolačićima se mogu nalaziti informacije o približnoj lokaciji korisnika (tj. identifikuje se lokacija najbliže stanice internet provajdera), vrsti pretraživača koju koristi , rezoluciji ekrana na kome se sadržaj prikazuje (desktop monitor, laptop monitor, tablet, smartphone...) i stranice/linkove na Portalu koje je Korisnik posetio.

Na osnovu ovih informacija koje nastaju u komunikaciji između kompjutera Korisnika i servera Portala, ne postoji mogućnost identifikacije i uvida u bilo koje podatke o Korisniku.

Podelite na mreži
Pin It